Бүгенге көн теле Нугай теле [nog]

  • Бу телдә сөйләшүчеләр саны: 90.000
  • Forvo'дагы тел белүчеләр саны: 3
  • Әйтелеше яздырылган сүзләр: 176
  • Әйтелеше язылырга тиешле сүзләр: 1.228

Телдәге соңгы әйтелешләр Нугай теле [nog]

Барысын да карарга

Популяр категория: sąvoka (kalba ir kalbos mokslas)

Барысын да карарга

Киң таралган телләрдәге соңгы әйтелешләр