Тел: Ява [Basa Jawa]

Яңадан Ява битенә

 • gambang әйтелеше gambang
 • ngglimpang әйтелеше ngglimpang
 • gangsal әйтелеше gangsal
 • menapa әйтелеше menapa
 • cah әйтелеше cah
 • pengrawit әйтелеше pengrawit
 • simah әйтелеше simah
 • pantun әйтелеше pantun
 • let әйтелеше let
 • gubug әйтелеше gubug
 • piring reged әйтелеше piring reged
 • kethuk әйтелеше kethuk
 • sowan әйтелеше sowan
 • nganu ki әйтелеше nganu ki
 • mlebu әйтелеше mlebu
 • sewu әйтелеше sewu
 • wilet әйтелеше wilet
 • galap-gangsul әйтелеше galap-gangsul
 • ambal warsa әйтелеше ambal warsa
 • watak әйтелеше watak
 • minggah әйтелеше minggah
 • maos әйтелеше maos
 • sebut әйтелеше sebut
 • sekawan әйтелеше sekawan
 • gumbala әйтелеше gumbala
 • ngatos-atos әйтелеше ngatos-atos
 • irung әйтелеше irung
 • adhem әйтелеше adhem
 • waja әйтелеше waja
 • kecoh әйтелеше kecoh
 • keris әйтелеше keris
 • perkara әйтелеше perkara
 • wiwit әйтелеше wiwit
 • menyang әйтелеше menyang
 • Gatot Kaca әйтелеше Gatot Kaca
 • kacihna әйтелеше kacihna
 • mentri әйтелеше mentri
 • iku әйтелеше iku
 • beras әйтелеше beras
 • Ngono әйтелеше Ngono
 • cikrak-cikrak әйтелеше cikrak-cikrak
 • jarit әйтелеше jarit
 • uga әйтелеше uga
 • menika әйтелеше menika
 • minulya әйтелеше minulya
 • mangga әйтелеше mangga
 • ajak әйтелеше ajak
 • pojok әйтелеше pojok
 • tumut әйтелеше tumut
 • tapak asma әйтелеше tapak asma
 • ulam әйтелеше ulam
 • juruboga әйтелеше juruboga
 • laku әйтелеше laku
 • satemah әйтелеше satemah
 • padhang әйтелеше padhang
 • temanten әйтелеше temanten
 • jero әйтелеше jero
 • gawe әйтелеше gawe
 • sato kéwan әйтелеше sato kéwan
 • ati әйтелеше ati
 • Sri Paduka әйтелеше Sri Paduka
 • crita әйтелеше crita
 • wingi әйтелеше wingi
 • pener әйтелеше pener
 • bendara әйтелеше bendara
 • cekel әйтелеше cekel
 • wolung atus әйтелеше wolung atus
 • kesah әйтелеше kesah
 • caos pamrayogi әйтелеше caos pamrayogi
 • ndhene әйтелеше ndhene
 • sekar әйтелеше sekar
 • sengguh әйтелеше sengguh
 • atmaja әйтелеше atmaja
 • endhas әйтелеше endhas
 • titihan әйтелеше titihan
 • sewidak әйтелеше sewidak
 • dhateng әйтелеше dhateng
 • kidul әйтелеше kidul
 • tilem әйтелеше tilem
 • praen әйтелеше praen
 • mustaka әйтелеше mustaka
 • surjan әйтелеше surjan
 • terwelu әйтелеше terwelu
 • atos әйтелеше atos
 • weteng әйтелеше weteng
 • putu әйтелеше putu
 • LAN әйтелеше LAN
 • menur әйтелеше menur
 • nem atus әйтелеше nem atus
 • sungkem әйтелеше sungkem