Тел: Ява [Basa Jawa]

Яңадан Ява битенә

 • imba әйтелеше imba
 • menur әйтелеше menur
 • sungkem әйтелеше sungkem
 • rena әйтелеше rena
 • bapak әйтелеше bapak
 • theklek әйтелеше theklek
 • yaiku әйтелеше yaiku
 • kalih әйтелеше kalih
 • seket siji әйтелеше seket siji
 • gulu әйтелеше gulu
 • kajang әйтелеше kajang
 • eyang әйтелеше eyang
 • gembyung әйтелеше gembyung
 • slendro әйтелеше slendro
 • endhog әйтелеше endhog
 • rebab әйтелеше rebab
 • telung puluh әйтелеше telung puluh
 • wedhus әйтелеше wedhus
 • kunca әйтелеше kunca
 • pathet әйтелеше pathet
 • lunga әйтелеше lunga
 • meteng әйтелеше meteng
 • seseg әйтелеше seseg
 • Trinil әйтелеше Trinil
 • kancane әйтелеше kancane
 • griwa әйтелеше griwa
 • tapih әйтелеше tapih
 • rong әйтелеше rong
 • kulit әйтелеше kulit
 • palaran әйтелеше palaran
 • nyunggi әйтелеше nyunggi
 • jengkel әйтелеше jengkel
 • jumeneng әйтелеше jumeneng
 • buron әйтелеше buron
 • ageng әйтелеше ageng
 • tiyang әйтелеше tiyang
 • kepiye әйтелеше kepiye
 • nganu әйтелеше nganu
 • palarapan әйтелеше palarapan
 • Kinanthi әйтелеше Kinanthi
 • tanjak әйтелеше tanjak
 • tamba әйтелеше tamba
 • kudu әйтелеше kudu
 • wetan әйтелеше wetan
 • sengkuyung әйтелеше sengkuyung
 • ladrang әйтелеше ladrang
 • garwa әйтелеше garwa
 • ketok әйтелеше ketok
 • kinabekten әйтелеше kinabekten
 • cocog әйтелеше cocog
 • mlampah әйтелеше mlampah
 • wolu әйтелеше wolu
 • galo әйтелеше galo
 • jeram әйтелеше jeram
 • sagah әйтелеше sagah
 • plerok әйтелеше plerok
 • seba әйтелеше seba
 • peksi әйтелеше peksi
 • wos әйтелеше wos
 • suguhan әйтелеше suguhan
 • pukul әйтелеше pukul
 • manten әйтелеше manten
 • pitik әйтелеше pitik
 • bojo әйтелеше bojo
 • kawula әйтелеше kawula
 • kempyung әйтелеше kempyung
 • Nuswantara әйтелеше Nuswantara
 • cawis әйтелеше cawis
 • sekedhik әйтелеше sekedhik
 • pesagi әйтелеше pesagi
 • mancanegara әйтелеше mancanegara
 • suwar-suwir әйтелеше suwar-suwir
 • wayang kulit әйтелеше wayang kulit
 • brengos әйтелеше brengos
 • karya әйтелеше karya
 • mlaku әйтелеше mlaku
 • sedasa әйтелеше sedasa
 • tindak әйтелеше tindak
 • majeng әйтелеше majeng
 • gelem әйтелеше gelem
 • gethuk әйтелеше gethuk
 • pramuladi әйтелеше pramuladi
 • ara-ara әйтелеше ara-ara
 • memela әйтелеше memela
 • lawas әйтелеше lawas
 • tameng әйтелеше tameng
 • durma әйтелеше durma
 • menggah әйтелеше menggah
 • wenak әйтелеше wenak
 • idep әйтелеше idep