Сүзнең әйтелешен яздыру

Биредә төрле телләрнең әйтелеше яздырылмаган сүзләрен сайлап алып була.

 • «ᐃᔨᔨᐧᐊᒡ» әйтелешен яздыру ᐃᔨᔨᐧᐊᒡ
 • «wihtihp» әйтелешен яздыру wihtihp [brain]
 • «wapikwanew» әйтелешен яздыру wapikwanew
 • «wapiti» әйтелешен яздыру wapiti [first nations word, elk]
 • «Dene» әйтелешен яздыру Dene [First Nations, indigenous peoples, Canada, Aboriginal Canada]
 • «kisiskâciwanisîpiy» әйтелешен яздыру kisiskâciwanisîpiy [Saskatchewan]
 • «mawimostawew» әйтелешен яздыру mawimostawew
 • «atâhk» әйтелешен яздыру atâhk [atâhk, star, astronomy]
 • «Nisichawayasihk» әйтелешен яздыру Nisichawayasihk
 • «Kūkŭm» әйтелешен яздыру Kūkŭm [grandma]
 • «Waapiti» әйтелешен яздыру Waapiti
 • «âhâsiw» әйтелешен яздыру âhâsiw
 • «Mahikhan» әйтелешен яздыру Mahikhan
 • «cîpayoskana» әйтелешен яздыру cîpayoskana
 • «Nikon» әйтелешен яздыру Nikon [company, Japan, camera maker, Son of Chief]
 • «Attawapiskat» әйтелешен яздыру Attawapiskat
 • «Naberkistagon» әйтелешен яздыру Naberkistagon
 • «têniki» әйтелешен яздыру têniki
 • «kinanaskomitin» әйтелешен яздыру kinanaskomitin
 • «âpihtawikosisân» әйтелешен яздыру âpihtawikosisân
 • «ayamihcikew» әйтелешен яздыру ayamihcikew
 • «Ashenee» әйтелешен яздыру Ashenee
 • «ninâpêm» әйтелешен яздыру ninâpêm [my husband, my man, people]
 • «nicâhkos» әйтелешен яздыру nicâhkos
 • «mwâc kêkwân» әйтелешен яздыру mwâc kêkwân [nothing, zero]
 • «iiyiyuuayimuwin» әйтелешен яздыру iiyiyuuayimuwin
 • «Wemindji» әйтелешен яздыру Wemindji
 • «ouchimaw» әйтелешен яздыру ouchimaw
 • «iyiyuuschii» әйтелешен яздыру iyiyuuschii
 • «ischii» әйтелешен яздыру ischii
 • «iyiyuu» әйтелешен яздыру iyiyuu