Сүзнең әйтелешен яздыру

Биредә төрле телләрнең әйтелеше яздырылмаган сүзләрен сайлап алып була.

 • «tatawaw» әйтелешен яздыру tatawaw
 • «pahkwêsikan» әйтелешен яздыру pahkwêsikan
 • «Mosakahiken» әйтелешен яздыру Mosakahiken
 • «tawayihk» әйтелешен яздыру tawayihk [Hockey, centre]
 • «piskwapoyow» әйтелешен яздыру piskwapoyow [Hockey, breakaway]
 • «pihkwapoyow» әйтелешен яздыру pihkwapoyow [Hockey, breakaway]
 • «pakamiskatowak» әйтелешен яздыру pakamiskatowak [Hockey, bodycheck]
 • «e-isi-wepahamakehk» әйтелешен яздыру e-isi-wepahamakehk
 • «e-isi-wepitahamawat» әйтелешен яздыру e-isi-wepitahamawat
 • «e-soskwatahikehk» әйтелешен яздыру e-soskwatahikehk
 • «soniskwatahikewin» әйтелешен яздыру soniskwatahikewin [Hockey]
 • «micihciy aniskekan e-ohci-kitahaskwet» әйтелешен яздыру micihciy aniskekan e-ohci-kitahaskwet
 • «sohki-pakamiwepahwew» әйтелешен яздыру sohki-pakamiwepahwew
 • «e-nohtepayihocik» әйтелешен яздыру e-nohtepayihocik
 • «ocipitewak» әйтелешен яздыру ocipitewak [Hockey, pull the goalie]
 • «ka-kaskicesisit» әйтелешен яздыру ka-kaskicesisit
 • «papamiwepahikanis» әйтелешен яздыру papamiwepahikanis [Hockey, Puck]
 • «mecawakanis» әйтелешен яздыру mecawakanis [Hockey phrase, Puck]
 • «atihkwasiniy» әйтелешен яздыру atihkwasiniy [Hockey]
 • «misihowinihk ohci e-peyakwapoyot» әйтелешен яздыру misihowinihk ohci e-peyakwapoyot
 • «misihowin ohci e-miyiht ta-peyakwapoyot» әйтелешен яздыру misihowin ohci e-miyiht ta-peyakwapoyot
 • «kipahocowikamikos» әйтелешен яздыру kipahocowikamikos [Hockey]
 • «misihowin» әйтелешен яздыру misihowin [Hockey, penalty]
 • «misihow» әйтелешен яздыру misihow [Hockey, penalty]
 • «kipahwaw» әйтелешен яздыру kipahwaw [Hockey, penalty]
 • «akami-tipahikanihk» әйтелешен яздыру akami-tipahikanihk
 • «e-osami-nikanapoyot» әйтелешен яздыру e-osami-nikanapoyot
 • «tawisihkwahk» әйтелешен яздыру tawisihkwahk
 • «tawi-tipahikanihk» әйтелешен яздыру tawi-tipahikanihk
 • «misakame-wepahwew akami-tipahikan» әйтелешен яздыру misakame-wepahwew akami-tipahikan
 • «pihtokwahew» әйтелешен яздыру pihtokwahew
 • «osihew» әйтелешен яздыру osihew
 • «kociw» әйтелешен яздыру kociw
 • «nistwaw pihtokwewepahwew» әйтелешен яздыру nistwaw pihtokwewepahwew
 • «nistwaw pihtokwahew» әйтелешен яздыру nistwaw pihtokwahew
 • «nisto c-pihtokwahat» әйтелешен яздыру nisto c-pihtokwahat
 • «onikanohtew» әйтелешен яздыру onikanohtew
 • «onikanapoyow» әйтелешен яздыру onikanapoyow
 • «e-maskamat» әйтелешен яздыру e-maskamat
 • «kakwe-maskacihew» әйтелешен яздыру kakwe-maskacihew
 • «napakiwanis» әйтелешен яздыру napakiwanis [Hockey phrase, Puck]
 • «okanawikapawiwak» әйтелешен яздыру okanawikapawiwak
 • «otaskanahk ka-metawecik» әйтелешен яздыру otaskanahk ka-metawecik
 • «otahk ka-metawecik» әйтелешен яздыру otahk ka-metawecik
 • «naway ka-metawecik» әйтелешен яздыру naway ka-metawecik
 • «otawi-metawew» әйтелешен яздыру otawi-metawew
 • «tawayihk ka-metawet» әйтелешен яздыру tawayihk ka-metawet
 • «peyakwapoyow» әйтелешен яздыру peyakwapoyow [Hockey phrase]