Сүзнең әйтелешен яздыру

Биредә төрле телләрнең әйтелеше яздырылмаган сүзләрен сайлап алып була.

 • «jasuka» әйтелешен яздыру jasuka
 • «Sypavê» әйтелешен яздыру Sypavê
 • «ñaguata» әйтелешен яздыру ñaguata
 • «Venesuéla» әйтелешен яздыру Venesuéla
 • «jurukechẽ» әйтелешен яздыру jurukechẽ
 • «tĩcha'ĩ» әйтелешен яздыру tĩcha'ĩ
 • «avatisoka» әйтелешен яздыру avatisoka
 • «ñe'a» әйтелешен яздыру ñe'a
 • «ndapejupiri» әйтелешен яздыру ndapejupiri
 • «ndorojupiri» әйтелешен яздыру ndorojupiri
 • «ndajajupiri» әйтелешен яздыру ndajajupiri
 • «ndojupiri» әйтелешен яздыру ndojupiri
 • «nderejupiri» әйтелешен яздыру nderejupiri
 • «ndajupiri» әйтелешен яздыру ndajupiri
 • «Jupi» әйтелешен яздыру Jupi [Pernambuco, município brasileiro]
 • «napekororõi» әйтелешен яздыру napekororõi
 • «norokororõi» әйтелешен яздыру norokororõi
 • «nañakororõi» әйтелешен яздыру nañakororõi
 • «nokororõi» әйтелешен яздыру nokororõi
 • «nerekororõi» әйтелешен яздыру nerekororõi
 • «nakororõi» әйтелешен яздыру nakororõi
 • «kororõ» әйтелешен яздыру kororõ
 • «ndepjapoi» әйтелешен яздыру ndepjapoi
 • «ojehayhu» әйтелешен яздыру ojehayhu
 • «ahámi» әйтелешен яздыру ahámi
 • «peipyvu» әйтелешен яздыру peipyvu
 • «roipyvu» әйтелешен яздыру roipyvu
 • «jaipyvu» әйтелешен яздыру jaipyvu
 • «oipyvu» әйтелешен яздыру oipyvu
 • «reipyvu» әйтелешен яздыру reipyvu
 • «aipyvu» әйтелешен яздыру aipyvu
 • «pyvu» әйтелешен яздыру pyvu
 • «sombrero» әйтелешен яздыру sombrero [hats, spanish, loanword]
 • «ojopara» әйтелешен яздыру ojopara
 • «kuarahysẽpe» әйтелешен яздыру kuarahysẽpe
 • «térã» әйтелешен яздыру térã
 • «Tuykia» әйтелешен яздыру Tuykia
 • «Alemáña» әйтелешен яздыру Alemáña
 • «Vienã» әйтелешен яздыру Vienã
 • «vengaliñe'ẽ» әйтелешен яздыру vengaliñe'ẽ
 • «Vangyladẽ» әйтелешен яздыру Vangyladẽ
 • «ypa'ũ» әйтелешен яздыру ypa'ũ
 • «tetãguakuéra» әйтелешен яздыру tetãguakuéra
 • «Kolómbia» әйтелешен яздыру Kolómbia
 • «Nikaragua» әйтелешен яздыру Nikaragua [countries, country]
 • «pa'ũnguéra» әйтелешен яздыру pa'ũnguéra
 • «yvatekue» әйтелешен яздыру yvatekue
 • «yvytyvéva» әйтелешен яздыру yvytyvéva
 • «oñemosãso» әйтелешен яздыру oñemosãso
 • «yvatekuarahyreike» әйтелешен яздыру yvatekuarahyreike