Сүзнең әйтелешен яздыру

Биредә төрле телләрнең әйтелеше яздырылмаган сүзләрен сайлап алып була.

 • «сыкъыфӏэбгъанура?» әйтелешен яздыру сыкъыфӏэбгъанура?
 • «мэкIухуэ» әйтелешен яздыру мэкIухуэ
 • «силӏ» әйтелешен яздыру силӏ
 • «А си нану, моу къакӏуэ!» әйтелешен яздыру А си нану, моу къакӏуэ!
 • «къуенцӏ» әйтелешен яздыру къуенцӏ
 • «къуенару» әйтелешен яздыру къуенару
 • «зызэхэцӏэлэжын» әйтелешен яздыру зызэхэцӏэлэжын
 • «зызэшэкӏын» әйтелешен яздыру зызэшэкӏын
 • «зызэхъуэкӏын» әйтелешен яздыру зызэхъуэкӏын
 • «зызэхэуфэн» әйтелешен яздыру зызэхэуфэн
 • «зызэхуэщӏын» әйтелешен яздыру зызэхуэщӏын
 • «зызэхуитӏэн» әйтелешен яздыру зызэхуитӏэн
 • «зызэхуэшэн» әйтелешен яздыру зызэхуэшэн
 • «зызэфӏэхын» әйтелешен яздыру зызэфӏэхын
 • «зызэфӏэшын» әйтелешен яздыру зызэфӏэшын
 • «зызэфӏэгъэпкӏэн» әйтелешен яздыру зызэфӏэгъэпкӏэн
 • «зызэфӏэгъэпщхьэн» әйтелешен яздыру зызэфӏэгъэпщхьэн
 • «зызэфӏэлъхьэн» әйтелешен яздыру зызэфӏэлъхьэн
 • «зызэупсеин» әйтелешен яздыру зызэупсеин
 • «зызэфӏэгъэлэлын» әйтелешен яздыру зызэфӏэгъэлэлын
 • «зызэтеубыдэн» әйтелешен яздыру зызэтеубыдэн
 • «зызэтешэщӏэн» әйтелешен яздыру зызэтешэщӏэн
 • «зызэтеуӏэфӏэн» әйтелешен яздыру зызэтеуӏэфӏэн
 • «зызэтеубыдэжын» әйтелешен яздыру зызэтеубыдэжын
 • «зызэтеӏыгъэн» әйтелешен яздыру зызэтеӏыгъэн
 • «зызэтеӏэжьэн» әйтелешен яздыру зызэтеӏэжьэн
 • «зызэтеуӏэфӏэжын» әйтелешен яздыру зызэтеуӏэфӏэжын
 • «зызэпэщӏэсэн» әйтелешен яздыру зызэпэщӏэсэн
 • «зызэрыгъэпщхьэн» әйтелешен яздыру зызэрыгъэпщхьэн
 • «зызэпыщӏэн» әйтелешен яздыру зызэпыщӏэн
 • «зызэпэгъэзэн» әйтелешен яздыру зызэпэгъэзэн
 • «зызэпэплъыхьыжын» әйтелешен яздыру зызэпэплъыхьыжын
 • «зызэпылъхьэн» әйтелешен яздыру зызэпылъхьэн
 • «зызэпылъэщӏыхьын» әйтелешен яздыру зызэпылъэщӏыхьын
 • «зызэпщытын» әйтелешен яздыру зызэпщытын
 • «зызэпыӏудзын» әйтелешен яздыру зызэпыӏудзын
 • «зызэпылӏэщӏыхьыжын» әйтелешен яздыру зызэпылӏэщӏыхьыжын
 • «зызэпкърегъэчын» әйтелешен яздыру зызэпкърегъэчын
 • «зызэпщӏэхэдзэн» әйтелешен яздыру зызэпщӏэхэдзэн
 • «зызэлъыӏухын» әйтелешен яздыру зызэлъыӏухын
 • «зызэкӏэщӏэшын» әйтелешен яздыру зызэкӏэщӏэшын
 • «зызэкъузылӏэн» әйтелешен яздыру зызэкъузылӏэн
 • «зызэкъуэхын» әйтелешен яздыру зызэкъуэхын
 • «зызэкӏэрыукӏэн» әйтелешен яздыру зызэкӏэрыукӏэн
 • «зызэкӏэщӏихужын» әйтелешен яздыру зызэкӏэщӏихужын
 • «зызэкӏуэцӏыгъэнэн» әйтелешен яздыру зызэкӏуэцӏыгъэнэн
 • «зызэкӏуэцӏыгъэпщхьэн» әйтелешен яздыру зызэкӏуэцӏыгъэпщхьэн
 • «зызэкӏэрыкъузэн» әйтелешен яздыру зызэкӏэрыкъузэн
 • «зызэдзын» әйтелешен яздыру зызэдзын
 • «зызэдзэкӏын» әйтелешен яздыру зызэдзэкӏын