Сүзнең әйтелешен яздыру

Биредә төрле телләрнең әйтелеше яздырылмаган сүзләрен сайлап алып була.

 • «хъуэпскӏын» әйтелешен яздыру хъуэпскӏын
 • «зэрыхь» әйтелешен яздыру зэрыхь
 • «хуэшэчын» әйтелешен яздыру хуэшэчын
 • «пкърыхуэн» әйтелешен яздыру пкърыхуэн
 • «пкърыупщӏыхьын щӏадзащ» әйтелешен яздыру пкърыупщӏыхьын щӏадзащ
 • «пкърыупщӏыхьын» әйтелешен яздыру пкърыупщӏыхьын
 • «пкъырыпкъынэ» әйтелешен яздыру пкъырыпкъынэ
 • «"сэ" жызыӏэ» әйтелешен яздыру "сэ" жызыӏэ
 • «гуэдзыпкъэ» әйтелешен яздыру гуэдзыпкъэ
 • «дапхъэ зэтет» әйтелешен яздыру дапхъэ зэтет
 • «сыадыгэщ» әйтелешен яздыру сыадыгэщ
 • «сыкъуаншэщ» әйтелешен яздыру сыкъуаншэщ
 • «Нарткъалэ сыдэсщ» әйтелешен яздыру Нарткъалэ сыдэсщ
 • «бэнакӀуэм сахэтщ» әйтелешен яздыру бэнакӀуэм сахэтщ
 • «кином сокӏуэ» әйтелешен яздыру кином сокӏуэ
 • «апхуэдэу укъысхущытыну къэзлэжькъым» әйтелешен яздыру апхуэдэу укъысхущытыну къэзлэжькъым
 • «апхуэдэу укъысхущытыну къэзлэжьакъым» әйтелешен яздыру апхуэдэу укъысхущытыну къэзлэжьакъым
 • «зыри зэзгъэцӏыхукъым» әйтелешен яздыру зыри зэзгъэцӏыхукъым
 • «ӏейуэ сыпхуозэш» әйтелешен яздыру ӏейуэ сыпхуозэш
 • «пхузогъэгъу» әйтелешен яздыру пхузогъэгъу
 • «сынопсалъэкъым» әйтелешен яздыру сынопсалъэкъым
 • «сымис» әйтелешен яздыру сымис
 • «зызотхьэщӏ» әйтелешен яздыру зызотхьэщӏ
 • «адыгэбзэ зызогъащӏэ» әйтелешен яздыру адыгэбзэ зызогъащӏэ
 • «ябгъэ» әйтелешен яздыру ябгъэ
 • «ябжыр» әйтелешен яздыру ябжыр
 • «ябж» әйтелешен яздыру ябж
 • «ягуар ягъавэ» әйтелешен яздыру ягуар ягъавэ
 • «ямыдэ» әйтелешен яздыру ямыдэ
 • «ямыдэу щытын» әйтелешен яздыру ямыдэу щытын
 • «сыт псом япэр?» әйтелешен яздыру сыт псом япэр?
 • «еужьэрэкӏ» әйтелешен яздыру еужьэрэкӏ
 • «щэ ныкъуэ» әйтелешен яздыру щэ ныкъуэ
 • «Яша» әйтелешен яздыру Яша [имя, dict_uk]
 • «яшэ» әйтелешен яздыру яшэ
 • «зыкӏуэцӏашыхь» әйтелешен яздыру зыкӏуэцӏашыхь
 • «зыкӏуэцӏалъхьэ» әйтелешен яздыру зыкӏуэцӏалъхьэ
 • «хьэпшыпылъэ» әйтелешен яздыру хьэпшыпылъэ
 • «ящӏ» әйтелешен яздыру ящӏ
 • «ӏэ лалэ» әйтелешен яздыру ӏэ лалэ
 • «телъэтыпӏэ» әйтелешен яздыру телъэтыпӏэ
 • «телъэтын» әйтелешен яздыру телъэтын
 • «жэщым яшхын» әйтелешен яздыру жэщым яшхын
 • «ахэр игъэшхэн хуейт» әйтелешен яздыру ахэр игъэшхэн хуейт
 • «ахэм шыр къыраш» әйтелешен яздыру ахэм шыр къыраш
 • «псыӏэрышэ» әйтелешен яздыру псыӏэрышэ
 • «ар дауэ?» әйтелешен яздыру ар дауэ?
 • «тэмакъыдзэ» әйтелешен яздыру тэмакъыдзэ
 • «бдзэху» әйтелешен яздыру бдзэху
 • «пэублэ» әйтелешен яздыру пэублэ