Сүзнең әйтелешен яздыру

Биредә төрле телләрнең әйтелеше яздырылмаган сүзләрен сайлап алып була.

 • «kızart» әйтелешен яздыру kızart
 • «Haşla» әйтелешен яздыру Haşla
 • «kephez» әйтелешен яздыру kephez
 • «Enis Maci» әйтелешен яздыру Enis Maci [writer]
 • «Ünel» әйтелешен яздыру Ünel
 • «Camialtı Spor» әйтелешен яздыру Camialtı Spor
 • «pioneer» әйтелешен яздыру pioneer [electronics]
 • «Silma» әйтелешен яздыру Silma
 • «ABSE» әйтелешен яздыру ABSE
 • «dü-zeban» әйтелешен яздыру dü-zeban
 • «Damen» әйтелешен яздыру Damen
 • «tormış iptäşem» әйтелешен яздыру tormış iptäşem
 • «Tathı» әйтелешен яздыру Tathı
 • «Lactobacillus buchneri» әйтелешен яздыру Lactobacillus buchneri
 • «Wsws» әйтелешен яздыру Wsws
 • «pezciyan_amira» әйтелешен яздыру pezciyan_amira
 • «Xelatên» әйтелешен яздыру Xelatên
 • «Elî» әйтелешен яздыру Elî [Günes]
 • «palad» әйтелешен яздыру palad [palm of hand]
 • «özr-pezir» әйтелешен яздыру özr-pezir
 • «lâ-şe» әйтелешен яздыру lâ-şe
 • «Ina» әйтелешен яздыру Ina
 • «ıs'ar» әйтелешен яздыру ıs'ar
 • «Hoşnişid» әйтелешен яздыру Hoşnişid
 • «hesti» әйтелешен яздыру hesti [horse]
 • «gonceleb» әйтелешен яздыру gonceleb
 • «ezlaf» әйтелешен яздыру ezlaf
 • «eracif» әйтелешен яздыру eracif
 • «deryab» әйтелешен яздыру deryab
 • «da'vi» әйтелешен яздыру da'vi
 • «dehakin» әйтелешен яздыру dehakin
 • «dem e dem» әйтелешен яздыру dem e dem
 • «der-an» әйтелешен яздыру der-an
 • «der-a-kab» әйтелешен яздыру der-a-kab
 • «bağ-istan» әйтелешен яздыру bağ-istan
 • «berdel acuz» әйтелешен яздыру berdel acuz
 • «bezm-gah» әйтелешен яздыру bezm-gah
 • «bi-hakkın» әйтелешен яздыру bi-hakkın
 • «bi niğah» әйтелешен яздыру bi niğah
 • «Bitig» әйтелешен яздыру Bitig
 • «canefşan» әйтелешен яздыру canefşan
 • «Cangir» әйтелешен яздыру Cangir
 • «Tatar milli üzençäleklären körtü.» әйтелешен яздыру Tatar milli üzençäleklären körtü.
 • «tatar köyläre» әйтелешен яздыру tatar köyläre
 • «alaim-üs-sema» әйтелешен яздыру alaim-üs-sema
 • «Aliman» әйтелешен яздыру Aliman
 • «ameli-manda» әйтелешен яздыру ameli-manda
 • «amin alayı» әйтелешен яздыру amin alayı
 • «anberiyye» әйтелешен яздыру anberiyye
 • «an-ı vahid» әйтелешен яздыру an-ı vahid