Сүзнең әйтелешен яздыру

Биредә төрле телләрнең әйтелеше яздырылмаган сүзләрен сайлап алып була.

 • «ch'iihil» әйтелешен яздыру ch'iihil
 • «itzia» әйтелешен яздыру itzia
 • «Ka’ana’anen» әйтелешен яздыру Ka’ana’anen
 • «K’oaja’anen» әйтелешен яздыру K’oaja’anen
 • «K’íikaben» әйтелешен яздыру K’íikaben
 • «Wi’ijen» әйтелешен яздыру Wi’ijen
 • «Ke’elen» әйтелешен яздыру Ke’elen
 • «Uk’ajen» әйтелешен яздыру Uk’ajen
 • «Ma’ náachi» әйтелешен яздыру Ma’ náachi
 • «Tene’ 20 ja’ab yaan ten» әйтелешен яздыру Tene’ 20 ja’ab yaan ten
 • «Jayp’éel ja’ab yaan tech?» әйтелешен яздыру Jayp’éel ja’ab yaan tech?
 • «Ko’oten waye’» әйтелешен яздыру Ko’oten waye’
 • «Ba’ax ka beetik?» әйтелешен яздыру Ba’ax ka beetik?
 • «Beyxan teen» әйтелешен яздыру Beyxan teen
 • «Kux teech?» әйтелешен яздыру Kux teech?
 • «Bix a K’aaba’?» әйтелешен яздыру Bix a K’aaba’?
 • «Tooj in wóol» әйтелешен яздыру Tooj in wóol
 • «Chan ma’alob» әйтелешен яздыру Chan ma’alob
 • «Ch'aah» әйтелешен яздыру Ch'aah
 • «Versace» әйтелешен яздыру Versace [fashion, company]
 • «extremistas» әйтелешен яздыру extremistas [individuos, grupos, ideologia, extremist]
 • «damojh» әйтелешен яздыру damojh [airlines]
 • «leech» әйтелешен яздыру leech [rigging, shipbuilding, nautical, light, noun, aquatic, terrestrial, worm, sponger, person]
 • «aranxax» әйтелешен яздыру aranxax [comida, naranja]
 • «yäyäx» әйтелешен яздыру yäyäx [comida, tomate]
 • «ooks» әйтелешен яздыру ooks
 • «comida de la casa» әйтелешен яздыру comida de la casa
 • «de la casa» әйтелешен яздыру de la casa [surname, surname - Catalan]
 • «ba’ate’el» әйтелешен яздыру ba’ate’el
 • «Dzilam» әйтелешен яздыру Dzilam
 • «Xcunyah» әйтелешен яздыру Xcunyah [Yucatán, México, maya]
 • «otzil» әйтелешен яздыру otzil
 • «hohokam» әйтелешен яздыру hohokam
 • «wayak’» әйтелешен яздыру wayak’
 • «Chicxulub» әйтелешен яздыру Chicxulub [Chicxulub crater, Chicxulub, Yucatan, Mexico]
 • «尤卡坦玛雅语» әйтелешен яздыру 尤卡坦玛雅语
 • «K'iche'» әйтелешен яздыру K'iche'
 • «Bulbuxya» әйтелешен яздыру Bulbuxya [topónimo]
 • «Yaxchilán» әйтелешен яздыру Yaxchilán [places in Mexico]
 • «Xultun» әйтелешен яздыру Xultun
 • «Ichmul» әйтелешен яздыру Ichmul
 • «Hochob» әйтелешен яздыру Hochob
 • «Kùutsmil» әйтелешен яздыру Kùutsmil
 • «Edzna» әйтелешен яздыру Edzna
 • «Uxmal» әйтелешен яздыру Uxmal
 • «Xcaret» әйтелешен яздыру Xcaret
 • «ma´alob» әйтелешен яздыру ma´alob
 • «bo'otik» әйтелешен яздыру bo'otik [thank you]
 • «itzamnaaj» әйтелешен яздыру itzamnaaj
 • «Kukulkán» әйтелешен яздыру Kukulkán [maya]