Категория:

ԼՂՀ

ԼՂՀ - әйтелешләргә язылу

 • Անի әйтелеше Անի [hy]
 • Շուշի әйтелеше Շուշի [hy]
 • Վանք әйтелеше Վանք [hy]
 • Նոր Կարմիրավան әйтелеше Նոր Կարմիրավան [hy]
 • Վան әйтелеше Վան [hy]
 • Քաշունիք әйтелеше Քաշունիք [hy]
 • Հիլիս әйтелеше Հիլիս [hy]
 • Ստեփանակերտ әйтелеше Ստեփանակերտ [hy]
 • Հարավ әйтелеше Հարավ [hy]
 • Մուշ әйтелеше Մուշ [hy]
 • Զորախաչ әйтелеше Զորախաչ [hy]
 • սարալանջ әйтелеше սարալանջ [hy]
 • Վարդանանց әйтелеше Վարդանանց [hy]
 • Ուրմիա әйтелеше Ուրմիա [hy]
 • Գետավան әйтелеше Գետավան [hy]
 • Իվանյան әйтелеше Իվանյան [hy]
 • Մեղրաշեն әйтелеше Մեղրաշեն [hy]
 • Այգեհովիտ әйтелеше Այգեհովիտ [hy]
 • Ալաշկերտ әйтелеше Ալաշկերտ [hy]
 • Լճաշեն әйтелеше Լճաշեն [hy]
 • Գետամեջ әйтелеше Գետամեջ [hy]
 • Մարտիրոս әйтелеше Մարտիրոս [hy]
 • «Ազոխ» әйтелешен яздыру Ազոխ [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Աղավնո» әйтелешен яздыру Աղավնո [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Անձավներ» әйтелешен яздыру Անձավներ [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Աստղաշեն» әйтелешен яздыру Աստղաշեն [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Արջաձոր» әйтелешен яздыру Արջաձոր [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Բերդաշեն» әйтелешен яздыру Բերդաշեն [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Դաշուշեն» әйтелешен яздыру Դաշուշեն [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Եղցահող» әйтелешен яздыру Եղցահող [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Թալիշ» әйтелешен яздыру Թալիշ [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Լևոնարխ» әйтелешен яздыру Լևոնարխ [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Խաչգետիկ» әйтелешен яздыру Խաչգետիկ [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Խնկավան» әйтелешен яздыру Խնկավան [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Ծաղկավանք» әйтелешен яздыру Ծաղկավանք [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Կաղարծի» әйтелешен яздыру Կաղարծի [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Կոլխոզաշեն» әйтелешен яздыру Կոլխոզաշեն [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Հալե» әйтелешен яздыру Հալե [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Հայկաջուր» әйтелешен яздыру Հայկաջուր [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Հերհեր» әйтелешен яздыру Հերհեր [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Հովտաշեն» әйтелешен яздыру Հովտաշեն [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Ճարտար» әйтелешен яздыру Ճարտար [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Մարատուկ» әйтелешен яздыру Մարատուկ [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Մեծ Թաղեր» әйтелешен яздыру Մեծ Թաղեր [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Մխիթարիշեն» әйтелешен яздыру Մխիթարիշեն [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Մորաջուր» әйтелешен яздыру Մորաջուր [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Ներքին Սուս» әйтелешен яздыру Ներքին Սուս [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Նոր Հայկաջուր» әйтелешен яздыру Նոր Հայկաջուր [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Նորաշենիկ» әйтелешен яздыру Նորաշենիկ [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Ուղտասար» әйтелешен яздыру Ուղտասար [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Պլեթանց» әйтелешен яздыру Պլեթանց [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Ռև» әйтелешен яздыру Ռև [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Սխտորաշեն» әйтелешен яздыру Սխտորաշեն [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Վարդաբաց» әйтелешен яздыру Վարդաբաց [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Վերիշեն» әйтелешен яздыру Վերիշեն [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Տումի» әйтелешен яздыру Տումի [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Քարահունջ» әйтелешен яздыру Քարահունջ [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Քիրսավան» әйтелешен яздыру Քիրսավան [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Աղբրաձոր» әйтелешен яздыру Աղբրաձոր [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Անտառամեջ» әйтелешен яздыру Անտառամեջ [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Ավդուռ» әйтелешен яздыру Ավդուռ [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Արվական» әйтелешен яздыру Արվական [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Բերդիկ» әйтелешен яздыру Բերդիկ [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Գետափ» әйтелешен яздыру Գետափ [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Դաշտագլուխ» әйтелешен яздыру Դաշտագլուխ [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Եմիշճան» әйтелешен яздыру Եմիշճան [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Թաղասեռ» әйтелешен яздыру Թաղասեռ [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Լիսագոր» әйтелешен яздыру Լիսագոր [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Խաչեն» әйтелешен яздыру Խաչեն [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Խնձրիստան» әйтелешен яздыру Խնձրիստան [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Ծաղկունք» әйтелешен яздыру Ծաղկունք [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Կանաչ թալա» әйтелешен яздыру Կանաչ թալա [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Կոճողոտ» әйтелешен яздыру Կոճողոտ [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Հախլլու» әйтелешен яздыру Հախլլու [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Հայկավան» әйтелешен яздыру Հայկավան [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Ձորագյուղ» әйтелешен яздыру Ձորագյուղ [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «ճրագ» әйтелешен яздыру ճրագ [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Մարգի» әйтелешен яздыру Մարգի [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Մեծշեն» әйтелешен яздыру Մեծշեն [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Մյուրիշեն» әйтелешен яздыру Մյուրիշեն [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Ննգի» әйтелешен яздыру Ննգի [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Նոր Ղազանչի» әйтелешен яздыру Նոր Ղազանչի [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Շահմասուր» әйтелешен яздыру Շահմասուր [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Ուռեկան» әйтелешен яздыру Ուռեկան [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Պողոսագոմեր» әйтелешен яздыру Պողոսագոմեր [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Սառնաղբյուր» әйтелешен яздыру Սառնաղբյուր [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Սղնախ» әйтелешен яздыру Սղնախ [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Վազգենաշեն» әйтелешен яздыру Վազգենաշեն [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Վարդաձոր» әйтелешен яздыру Վարդաձոր [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Վուրգավան» әйтелешен яздыру Վուրգավան [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Ցոր» әйтелешен яздыру Ցոր [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Քարատակ» әйтелешен яздыру Քարատակ [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Քմքաձոր» әйтелешен яздыру Քմքաձոր [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Ակնաբերդ» әйтелешен яздыру Ակնաբերդ [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Ամիրյան» әйтелешен яздыру Ամիրյան [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Աշան» әйтелешен яздыру Աշան [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Ավետարանոց» әйтелешен яздыру Ավետարանոց [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Արտաշավի» әйтелешен яздыру Արտաշավի [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Բերձոր» әйтелешен яздыру Բերձոր [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Գիհուտ» әйтелешен яздыру Գիհուտ [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган