Категория:

քաղաք

քաղաք - әйтелешләргә язылу

 • Երևան әйтелеше Երևան [hy]
 • Արարատ әйтелеше Արարատ [hy]
 • Վանաձոր әйтелеше Վանաձոր [hy]
 • Շուշի әйтелеше Շուշի [hy]
 • Գյումրի әйтелеше Գյումրի [hy]
 • Նոր Հաճն әйтелеше Նոր Հաճն [hy]
 • Թալին әйтелеше Թալին [hy]
 • Մասիս әйтелеше Մասիս [hy]
 • Դիլիջան әйтелеше Դիլիջան [hy]
 • Վարդենիս әйтелеше Վարդենիս [hy]
 • Վայք әйтелеше Վայք [hy]
 • Թումանյան әйтелеше Թումանյան [hy]
 • Ճամբարակ әйтелеше Ճամբարակ [hy]
 • Ջերմուկ әйтелеше Ջերմուկ [hy]
 • Մարալիկ әйтелеше Մարալիկ [hy]
 • Արմավիր әйтелеше Արմավիր [hy]
 • Աշտարակ әйтелеше Աշտարակ [hy]
 • Ստեփանակերտ әйтелеше Ստեփանակերտ [hy]
 • սպիտակ әйтелеше սպիտակ [hy]
 • Մեղրի әйтелеше Մեղրի [hy]
 • Հրազդան әйтелеше Հրազդան [hy]
 • Քաջարան әйтелеше Քաջարան [hy]
 • Տաշիր әйтелеше Տաշիր [hy]
 • Մեծամոր әйтелеше Մեծամոր [hy]
 • Էջմիածին әйтелеше Էջմիածին [hy]
 • Կապան әйтелеше Կապան [hy]
 • Եղեգնաձոր әйтелеше Եղեգնաձոր [hy]
 • Ծաղկաձոր әйтелеше Ծաղկաձոր [hy]
 • Վեդի әйтелеше Վեդի [hy]
 • «Ագարակ» әйтелешен яздыру Ագարակ [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Աբովյան» әйтелешен яздыру Աբովյան [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Ալավերդի» әйтелешен яздыру Ալավերդի [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Ախթալա» әйтелешен яздыру Ախթալա [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Այրում» әйтелешен яздыру Այրում [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Ապարան» әйтелешен яздыру Ապարան [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Ստեփանավան» әйтелешен яздыру Ստեփանավան [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Արթիկ» әйтелешен яздыру Արթիկ [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Արտաշատ» әйтелешен яздыру Արտաշատ [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Սիսիան» әйтелешен яздыру Սիսիան [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Սիդար-Ռափիդս» әйтелешен яздыру Սիդար-Ռափիդս [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Սևան» әйтелешен яздыру Սևան [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Ռիգա» әйтелешен яздыру Ռիգա [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Բերդ» әйтелешен яздыру Բերդ [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Չարենցավան» әйтелешен яздыру Չարենցավան [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Բյուրեղավան» әйтелешен яздыру Բյուրեղավան [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Շամլուղ» әйтелешен яздыру Շամլուղ [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Գավառ» әйтелешен яздыру Գավառ [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Նոյեմբերյան» әйтелешен яздыру Նոյեմբերյան [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Գորիս» әйтелешен яздыру Գորիս [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Դաստակերտ» әйтелешен яздыру Դաստակերտ [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Մարտունի» әйтелешен яздыру Մարտունի [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Եղվարդ» әйтелешен яздыру Եղվարդ [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Իջևան» әйтелешен яздыру Իջևան [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган