Категория:

buddhism

buddhism - әйтелешләргә язылу

 • chánh định әйтелеше chánh định [vi]
 • 善名称功德佛 әйтелеше 善名称功德佛 [zh]
 • bát chánh đạo әйтелеше bát chánh đạo [vi]
 • chánh tư duy әйтелеше chánh tư duy [vi]
 • luật nhân quả әйтелеше luật nhân quả [vi]
 • Chörten әйтелеше Chörten [de]
 • suy nghĩ chân chính әйтелеше suy nghĩ chân chính [vi]
 • chánh nghiệp әйтелеше chánh nghiệp [vi]
 • hành động chân chính әйтелеше hành động chân chính [vi]
 • bốn chân lý cao thượng әйтелеше bốn chân lý cao thượng [vi]
 • chánh thân әйтелеше chánh thân [vi]
 • 印順 әйтелеше 印順 [zh]
 • chánh tinh tấn әйтелеше chánh tinh tấn [vi]
 • 凡僧 [ぼんぞう] әйтелеше 凡僧 [ぼんぞう] [ja]
 • chánh khẩu әйтелеше chánh khẩu [vi]
 • буддовость әйтелеше буддовость [ru]
 • chánh ý әйтелеше chánh ý [vi]
 • chánh mạng әйтелеше chánh mạng [vi]
 • đạo tám phần cao thượng әйтелеше đạo tám phần cao thượng [vi]
 • 優婆塞 [うばそく] әйтелеше 優婆塞 [うばそく] [ja]
 • 頓悟 [とんご] әйтелеше 頓悟 [とんご] [ja]
 • chánh ngữ әйтелеше chánh ngữ [vi]
 • lời nói chân chính әйтелеше lời nói chân chính [vi]
 • lối sống chân chính әйтелеше lối sống chân chính [vi]
 • «Vimalakirti» әйтелешен яздыру Vimalakirti [sa] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Тathtigatagarbha» әйтелешен яздыру Тathtigatagarbha [sa] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «บวช» әйтелешен яздыру บวช [th] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «sansara» әйтелешен яздыру sansara [en] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «บาป» әйтелешен яздыру บาป [th] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Sarviistivada» әйтелешен яздыру Sarviistivada [sa] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Trāyastriṃśa» әйтелешен яздыру Trāyastriṃśa [sa] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Tusita» әйтелешен яздыру Tusita [en] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «พรรษา» әйтелешен яздыру พรรษา [th] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Saddharma Punkarika» әйтелешен яздыру Saddharma Punkarika [sa] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «nirmanakaya» әйтелешен яздыру nirmanakaya [hi] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «विमलकीर्ति» әйтелешен яздыру विमलकीर्ति [sa] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Hinayana» әйтелешен яздыру Hinayana [en | sa] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Mrgadava» әйтелешен яздыру Mrgadava [sa] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «śrāmaṇera» әйтелешен яздыру śrāmaṇera [sa] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «U On Pe» әйтелешен яздыру U On Pe [my] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «ཟླ་བ་གྲགས་པ་» әйтелешен яздыру ཟླ་བ་གྲགས་པ་ [bo] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Mrigadava» әйтелешен яздыру Mrigadava [sa] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «ชาติหน้า» әйтелешен яздыру ชาติหน้า [th] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Benares» әйтелешен яздыру Benares [bh | hi] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Murdhajaraja» әйтелешен яздыру Murdhajaraja [sa] Әйтелеше әлегә яздырылмаган