Категория:

Lullaby of Love

Lullaby of Love - әйтелешләргә язылу

 • kanto әйтелеше kanto [fi]
 • anay әйтелеше anay [tl]
 • Annay әйтелеше Annay [fr]
 • lamok әйтелеше lamok [tl]
 • tulod әйтелеше tulod [ceb]
 • «indayon» әйтелешен яздыру indayon [ilo] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «maidasay» әйтелешен яздыру maidasay [ilo] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «nananam» әйтелешен яздыру nananam [ilo] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «indayonenkanto» әйтелешен яздыру indayonenkanto [ilo] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «mailibay» әйтелешен яздыру mailibay [ilo] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «nasaem» әйтелешен яздыру nasaem [ilo] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «tultuluden» әйтелешен яздыру tultuluden [ilo] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «itdem» әйтелешен яздыру itdem [ilo] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «maimasmonto» әйтелешен яздыру maimasmonto [ilo] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «naut-ut» әйтелешен яздыру naut-ut [ilo] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «turog» әйтелешен яздыру turog [ilo] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «kaasiak» әйтелешен яздыру kaasiak [ilo] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «makaturog» әйтелешен яздыру makaturog [ilo] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «pagammuanen» әйтелешен яздыру pagammuanen [ilo] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «dinakanto» әйтелешен яздыру dinakanto [ilo] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «kagaten» әйтелешен яздыру kagaten [ilo] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «maturog» әйтелешен яздыру maturog [ilo] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «panio» әйтелешен яздыру panio [ilo | rap] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «dungdunguenkanto» әйтелешен яздыру dungdunguenkanto [ilo] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «naalumamay» әйтелешен яздыру naalumamay [ilo] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «pannaranay» әйтелешен яздыру pannaranay [ilo] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «dungngo» әйтелешен яздыру dungngo [ilo] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «la unay» әйтелешен яздыру la unay [ilo] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «nagimas» әйтелешен яздыру nagimas [ilo] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «rupam» әйтелешен яздыру rupam [ilo] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «dungngu» әйтелешен яздыру dungngu [ilo] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «naimas» әйтелешен яздыру naimas [ilo] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «sinamay» әйтелешен яздыру sinamay [ilo] Әйтелеше әлегә яздырылмаган