Бүгенге көн теле

Амхара теле [am]

Бу телдә сөйләшүчеләр саны:
21.000.000
Forvo'дагы тел белүчеләр саны:
114
Әйтелеше яздырылган сүзләр:
103
Әйтелеше язылырга тиешле сүзләр:
281
Киң таралган телләрдәге соңгы әйтелешләр