Интерлингва, әйтелешләр белешмәсе

[Interlingua]

Әйтелешләргә (Интерлингва) язылу

  • Бу телдә сөйләшүчеләр саны: билгеләнмәгән
  • Forvo'дагы тел белүчеләр саны: 41
  • Әйтелеше яздырылган сүзләр: 5.060
  • Әйтелеше язылырга тиешле сүзләр: 0