Сүзләр өстәү буенча киңәшләр

Биредә Forvo'га сүзләр өстәү буенча киңәшләрнең кыскартылган исемлеге китерелә (безнең принципларыбызга бөтенләй туры килми торганнардан гайре). Әлбәттә, бу гаҗәеп дөньяда гади кагыйдәләрдән дә чыгармалар булырга мөмкин.

Өстәргә киңәш ителә:
- Төп сүз төркемнәре сүзләрен.
- Төрле атамаларны
- Кеше исемнәрен
- Брендларның атамаларын
- Иң мөһим саннарны: 1, 10, 100, биш.
- Озын гыйбарәләрне, үзгәрешсез сүзтезмәләрдән һәм идиомалардан кала

Өстәргә киңәш ителми:
- Исемнәргә бәйлек-кисәкчә, сыйфат, рәвеш һ.б. сүз төркемнәре кушып - яңа мәгънә барлыкка килә торган булмаса (мәсәлән, "өстәл өстендә")
- Сүзләрнең төрләнешен, күплек санын һ.б.
- Башка тел сүзләрен һәм атамаларын
- Беррәттән килә торган саннарны: 234, 235, 236...
- Бергә әйтелүе мәҗбүри булмаган сүзләрне ("зәңгәр йорт")