• دروازه әйтелеше دروازه [fa]
 • porta әйтелеше porta [it]
 • tawurt әйтелеше tawurt [kab]
 • puerta әйтелеше puerta [es]
 • odźwierny әйтелеше odźwierny [pl]
 • بَاب әйтелеше بَاب [ar]
 • Dür әйтелеше Dür [gsw]
 • portal әйтелеше portal [es]
 • pintô әйтелеше pintô [tl]
 • deure әйтелеше deure [oc]
 • postern әйтелеше postern [en]
 • däör әйтелеше däör [li]
 • درب әйтелеше درب [fa]
 • wziernik әйтелеше wziernik [pl]
 • «olujji» әйтелешен яздыру olujji [lg] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • דלת әйтелеше דלת [he]
 • «dibitu» әйтелешен яздыру dibitu [kmb] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «sivalo» әйтелешен яздыру sivalo [ss] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «duor» әйтелешен яздыру duor [jam] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • dier әйтелеше dier [af]
 • درگا әйтелеше درگا [ku]
 • 戸 әйтелеше [ja]
 • դուռ әйтелеше դուռ [hy]
 • «isicabha» әйтелешен яздыру isicabha [zu] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «ucango» әйтелешен яздыру ucango [xh] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • bunt әйтелеше bunt [de]
 • eshik әйтелеше eshik [uz]
 • gapy әйтелеше gapy [tk]
 • дар әйтелеше дар [ru]
 • dua әйтелеше dua [ms]